De advocaat en het strafrecht

strafrecht

Strafrecht advocaat

Een strafrecht advocaat is belangrijk in het strafrecht. Dit komt omdat elke persoon zowel het recht heeft op een eerlijk proces, als het recht heeft tot vermoeden van onschuld én het recht heeft zich te verdedigen (Artikel 6 en 48 EVRM). In deze context speelt de advocaat een grote rol. Dit geldt voor het begeleiden van daders, verdachten en slachtoffers. Voor een verdachte kan de advocaat van dienst zijn door te proberen om de onschuld van die persoon te bewijzen. Daarnaast dient de advocaat te waken over de procedures die in het strafrecht bestaan. Dit doen ze om zo het recht op een eerlijk proces te waarborgen.

Verdediging door een advocaat tijdens strafzaak

Wanneer het zeker is dat de verdachte schuld heeft, kan de advocaat de persoon verdedigen door zijn daden uit te leggen zodat hij of zij eerlijk berecht kan worden.
Tegenover de dader staat het (vermeende) slachtoffer. Ook het slachtoffer heeft het recht verdedigd te worden en zijn verhaal en zijn schade duidelijk te maken. Het advocaat kan voor het slachtoffer van belang zijn door aan te geven wat er precies is gebeurd en dit te vertalen naar juridisch jargon.

Advies door advocaat

Naast de verdediging van cliënten bij rechtbanken en gerechtshoven kunnen advocaten ook advies geven aan hun cliënten wat zij het beste kunnen doen. Hierbij kunnen ze verschillende keuzes aan de cliënt aanbieden met bij elke keuze mogelijke uitkomsten.
Zowel de verdediging, als het advies van advocaten voor hun cliënten zijn belangrijke taken, omdat advocaten vaak tussen de wetgeving en de rechters, en de cliënten staan. Zeker als de cliënt een leek is en hij niet bekend is met het strafrecht, is de advocaat uiterst belangrijk. Bovendien zijn advocaten bekend met het strafrecht, maar ook met redevoering en het verdedigen van personen.

Pro deo advocaat

Ten slotte is een advocaat pro deo ook heel belangrijk, maar niet voor iedereen. Een advocaat pro deo dient ervoor te zorgen dat personen met weinig geld of zelfs geen geld, ook advies kunnen vragen en verdedigd kunnen worden. Dit is een aspect dat zeker niet over het hoofd gezien mag worden. Zij verdienen ook immers het recht op een eerlijk proces.